Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Trafny dobór sposobu finansowania pojazdu może skutkować uzyskaniem oszczędności podatkowych.

Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została zapłacona w terminie. Kalkulator odsetek podatkowych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość. Wielkość odsetek zostaje obliczona na podstawie wpisanej kwoty niezapłaconej zaliczki podatkowej, przy jednoczesnym podaniu daty, rozpoczęcia naliczania odsetek - określony termin zapłaty oraz data, w której wpłacona będzie ta zaległość.


Kalkulator odsetek podatkowych daje możliwość wyliczenia stawek odsetek według stawki podstawowej i obniżonej. Obniżoną stawkę odsetek za opóźnienie stosuje się w przypadku dokonania prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z umotywowaniem przyczyn poprawki i realizacji zaległości w wymaganej wysokości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Jeżeli chcesz sprawdzić rzetelność informacji zawartych w tym materiale, to kliknij tu oraz zweryfikuj u źródła a uzyskasz całkowitą gwarancję w tej kwestii.


pieniądze
Author: superscheeli
Source: http://www.flickr.com

Według obowiązujących przepisów ustawy o VAT, do ewidencjonowania dochodów przy zastosowaniu kas fiskalnych zobligowani są wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników rozliczających się w formie ryczałtu. Jednocześnie na podstawie upoważnienia ustawowego resort Ministerstwa Finansów otrzymał pełnomocnictwo do uregulowania norm prawnych odnoszących się do zwolnienia, na gruncie rozporządzenia, na okres zamknięty, pewnych grup płatników podatku oraz niektórych czynności z konieczności stosowania kas rejestrujących przy naliczaniu obrotu oraz wielkości podatku należnego (zobacz). Czynności zwolnione z obowiązku rejestrowania to m.in. usługi powiązane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z produkcją oraz oczyszczaniem nieczystości płynnych, usługi pocztowe i kurierskie, usługi zarządzania nieruchomościami, działania notarialne.


Podatnicy, którzy podejmują działalność sprzedażową są pozbawieni obowiązku płacenia podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych. Pod warunkiem, że nie przewyższą obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w kwocie 20.000 zł. Leasing należy do form finansowania adresowanych małym i średnim przedsiębiorstwom. W wyniku podpisania umowy leasing, jeden podmiot – leasingodawca – zakupuje środek trwały - leasingowany i oddaje go do korzystania innemu podmiotowi - leasingobiorcy. Leasingodawcami są wyspecjalizowane instytucje leasingowe. Zarabiają one w głównej mierze na tym, że kupują środek trwały na kredyt, płacą od tego kredytu odsetki, ale jeszcze więcej odsetek pozyskują od leasingobiorców, którym oddają do użytku środek trwały.