Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Sprawdzone sposoby oceniania pracowników

Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, posiadających kwalifikacje i doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im powierzone. Ponadto kadra pracowników to osoby, które dążą do rozwoju, samodzielnej nauki i rozszerzania wiedzy. Umieją ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Żeby przekonać się, czy dany pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy dokonują oceny pracowników.
Starannie przeprowadzona ocena pracownika (czytaj pełen artykuł) przekazuje przełożonemu danych, nie tylko na temat wykonywanych przez podwładnego zadań, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony uwzględnia ogół jego zachowań podczas wykonywania zadań oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje ze współpracownikami – ocenie podlega kultura osobista i umiejętność współpracy w zespole. Celem dokonywanej oceny jest motywowanie oraz pomoc pracownikom we właściwym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników oraz informacji zwrotnej, pracownik może zmienić negatywne zachowanie.

Zdarza się, że wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na poszczególne stanowiska lub (http://www.adwokatchojka.pl/) świadczą o braku zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Wyróżnia się dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca jest oceną nieformalną. Pracodawca może dokonywać jej każdego dnia podczas obserwacji sposobu w jaki pracownik wypełnia powierzone mu zlecenia. Z kolei ocena okresowa to ocena sformalizowana i przeprowadzana zwykle corocznie lub dwa razy w roku. Ocena okresowa stanowi główne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone wcześniej narzędzia. Procedury oceniania są jawne, oraz przejrzyste dla pracowników.rachunki
Author: kate hiscock
Source: http://www.flickr.com
Aby ocena pracowników mogła spełniać wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno opierać się na wcześniej ustalonych zasadach. W tym celu w wielu firmach i instytucjach wprowadzony został system oceny pracowników (więcej...). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad wzajemnie ze sobą powiązanych.

Jeśli masz chęć zgłębić jeszcze inne wiadomości na prezentowany tu wątek, to zobacz to ważne omówienie - ono także jest warte uwagi.

System oceny pracowników tworzą poniższe elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Jednym z celów wprowadzenia systemu oceniania przez korporację jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby ich dokształcenie.

W literaturze przedmiotu wyróżnić można różne typologie celów oceniania. Najczęściej wyróżnia się dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat wykonywanej przez niego pracy. Drugi służy do wytyczenia ścieżki awansu, planowania dalszej kariery, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników przydaje się w dużych i małych instytucjach. Właściwie opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.