Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Odprawy emerytalne jako jednokrotne należności pieniężne dla pracowników idących na emeryturę.

Wszystkie jednostki pozostające pod zarządem ustawy o rachunkowości mają zadanie uczynienia takiej pracy jak wycena instrumentów finansowych. Od zadania tego mają możliwość się zwolnić jedynie te jednostki, które nie podlegają obowiązkom poddania swojego sprawozdania finansowego corocznemu zbadaniu, gdyż nie dopełniają przewidzianych ustawą założeń. Rozporządzenie o instrumentach finansowych oczekuje, iż niektóre instrumenty finansowe wycenia się w skorygowanej kwocie kupna, nazywanej także zamortyzowanym kosztem.
Wycena instrumentów finansowych zawiera:

– zobowiązania finansowe (np. z tytułu kredytu, pożyczki), za wyjatkiem pozycji zabezpieczonych, zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu a także instrumentów pochodnych o istocie zobowiązań, – pożyczki udzielone i należności swoje nieprzeznaczone do sprzedaży, – aktywa finansowe (np. papiery dłużne) trzymane do terminu wymagalności, – składniki aktywów finansowych mające datę wymagalności, dla jakich wartość godziwa nie powinna być ustalona w sposób wiarygodny.Pracujący, który przechodzi na emeryturę jest uprawniony do odprawy emerytalnej. Odprawy emerytalne ta są jednorazowe, a ich kwota wyliczona jest od formy pracy robionej przez pracownika. Na początku warto nadmienić o tym, iż odprawa emerytalna może zostać wypłacona zatrudnionemu tylko jeden raz. Pracownik, który wróci do pracy w trakcie emerytury nie zdobywa drugiego uprzywilejowania do odprawy emerytalnej. Co istotne na wypłate odprawy mogą liczyć wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy bez względu na wielkość czasu pracy, formę umowy lub podstawę zatrudnienia. Z uprzywilejowania tego nie maja możliwości skorzystać jednak jednostki zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Przepisy dokładnie
finanse
Source: http://pixabay.com
mówią, iż odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, bo pracownik, który dostał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa.


Potwierdza to stanowisko Sąd komornik wojtaszak Apelacyjny w wyroku z dnia 8.08.1998 r. (III APa 53/98, LexPolonica nr 1909589), gdzie podał, że ustawodawca wprawdzie przewidział możność parokrotnego przechodzenia na emeryturę, lecz wykluczył możliwość żądania wypłaty odprawy emerytalnej każdorazowo. Temu też niezwykle znaczące jest, aby fakt wypłaty odprawy emerytalnej zapisać w świadectwie pracy. Dzięki owej wiadomości następny zatrudniający będzie mógł weryfikacji czy danemu pracobiorcy należy się odprawa, czy już owego uprawnienia nie ma.