Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Obowiązki oraz prawa zatrudnionego wynikające z zawarcia umowy o pracę

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie swych zadań oraz zastosowanie się do poleceń przełożonych, które tyczą się wykonywanej pracy, chyba iż będą one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę którą nawiązał pracownik z chlebodawcą.
ciężka praca w biurze


pracownicy firmy
Author: Piotr Drabik
Source: http://www.flickr.com


prawo pracy określa również, że zatrudniony jest zobowiązany do: przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, przestrzegania kodeksu pracy jak też określonego w zakładzie porządku, egzekwowania regulacji jak też zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a również przepisów przeciwpożarowych.


Za nieprzestrzeganie poprzez pracownika wyznaczonej organizacji jak też porządku w zakładzie pracy, a także przyjętego sposobu zatwierdzania przybycia oraz obecności w pracy jak też uzasadniania absencji w pracy pracodawca może zastosować wobec pracobiorcy karę nagany bądź upomnienia.

Niebywale ciekawią nas Wasze opinie. Czy masz wątpliwości? (http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/prawo-rodzinne/alimenty-warszawa.html) Jeśli tak, to zapraszamy do kontaktowania się. Z przyjemnością odniesiemy się do najmniejszej wzmianki.

Dodatkowo pracobiorca, jaki na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania własnych obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził pracodawcy stratę, ponosi również (zobacz bezpłatny dostęp) materialną odpowiedzialność. Jeżeli szkoda została wyrządzona nieumyślnie, zadośćuczynienie będzie równe wielkości wyrządzonej straty, lecz nie może być wyższe niż 3-miesięczne honorarium pracobiorcy. Jeśli pracownik wyrządził szkodę umyślnie będzie zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Zatrudniony, któremu polecono z obowiązkiem zwrotu czy do wyliczenia się pieniążki, papiery wartościowe, kosztowności, utensylia, aparaty czy też podobne obiekty, środki ochrony indywidualnej, odzienie, buty robocze, odpowie w pełnej wysokości za stratę powstałą w owym mieniu.