Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Jakie prawa przysługują obcokrajowcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

Teraźniejszy kierunek przemieszczania się obywateli różnych narodowości między państwami, chociażby w celach zarobkowych sprawia, że do Polski przybywa coraz więcej osób z innych krajów. W czasie swojego przebywania w RP, większa część z nich składa do ojczystych instytucji publicznych wnioski o status uchodźcy. Wnioski o stały pobyt czy wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.
tłumacz przysięgły
Author: Republic of Korea
Source: http://www.flickr.com
Migranci mieszkający w Polsce przynajmniej jeden raz w życiu, muszą zetknąć się z urzędami, które prowadzą postępowanie o ich najważniejszych życiowych sprawach. Zagadnienia rozpatrywane przez urzędników dotyczą zgody na pobyt. Dotyczą także kwestii kwaterunkowych, spraw rozliczania się z urzędem skarbowym, kwestii korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że obywatele innego państwa, przed urzędami mają zapisane prawa, które w znacznym stopniu powielają się z przywilejami należący się obywatelom polskim.Jednak z uwagi na brak informacji w tym temacie, jak również z nieznajomości czy nawet bardzo nieznaczną umiejętność posługiwania się jeżykiem polskim oraz ze względu na ogólną wątpliwość cudzoziemców co do swojej pozycji w polskim społeczeństwie, nie upominają się o poszanowanie swoich uprawnień. Jednym z zasadniczych przywilejów należących się cudzoziemcom w komunikacji z organami administracyjnymi jest prawo do informacji. Prawo do informacji jest interpretowane bardzo szeroko. Prawo do informacji polega na obowiązku organów do informowania stron o toku postępowania sądowej.

Nasz ciekawy fakt (http://www.zjednoczonybs.pl/oferta/dla-ciebie/kredyt-mieszkaniowy/) spodobał Ci się To fantastycznie, gdyż na nowej stronie stworzyliśmy dla Ciebie dużo takiego rodzaju wiadomości.

Przywilej zapewnia możliwość wglądu się z dokumentami postępowania. Organy publiczne, mają obowiązek powiadamiania o właściwych środkach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w toku trwania procedury administracyjnej. Prawo do informacji to również przywilej dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu dokumentów o o zgodę na otrzymanie wizy przez przedstawiciela konsulatu, cudzoziemcy powinni wiedzieć, że takie podanie może być sporządzone w języku narodowym wnioskodawcy. Natomiast dokumenty służące za potwierdzenie w prowadzonym postępowaniu o wydanie wizy przez konsula, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Uwierzytelnianie akt może być wykonane przez specjalistyczne agendy tłumaczeń. Oznacza to, że w takim przypadku przetłumaczenie materiałów – poświadczeń w toku postępowania jest po stronie cudzoziemca. Na terytorium RP, obcokrajowcom przysługuje przywilej ochrony. Mogą oni starać się o nadanie statusu uchodźcy. W toku prowadzonej sprawy o azyl, obcokrajowcom niezbędny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski napisane w języku obcym. Dopiero w toku prowadzonej sprawy organ prowadzący, zapewnia darmową pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Zobacz więcej: .

Również decyzja, wynik postępowania w sprawie, niezbędne komunikaty o trybie i terminie wniesienia środków zaskarżenia, powinny być przekazane wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym oraz na piśmie. Nieodpłatny dostęp do tłumacza przysięgłego przysługuje również cudzoziemcowi, w sytuacji gdy ten zgłasza fakt o fakcie narodzin dziecka lub melduje o zgonie a nie potrafi nawiązać porozumienia z urzędnikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani na piśmie.