Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Jakie mamy główne narzędzie ZZL?

Co to jest ocena pracowników? Jest to elementarne narzędzie administrowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie które pozwala na chronienie a także dozorowanie pracy (między innymi, zgodności z określonymi standardami), efektywności ludzi zatrudnionych w organizacji.
Prezes firmy
Author: Gage Skidmore
Source: http://www.flickr.com
Tego typu ocena pracowników spełnia funkcje: informacyjną (zwaną również funkcją ewaluacyjną), motywacyjną, decyzyjną, rozwojową, edukacyjną – jeżeli ocena zawiera w sobie wzorce organizacyjne (przykładowo adekwatność działania z przyjętym kodeksem etycznym) objawia się elementem budującym zachowania, nierzadko też w obszarze pozazawodowym.

Najczęściej system ochrony pracowników (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace) zyskuje rodzaj formularzy, gdzie ujęte są kategorie które muszą podlegać ocenie wraz ze stopniem w jakim konkretny zatrudniony pełni przyjęte standardy w danej dziedzinie. Bardzo często kategorie ulegają dywersyfikacji ze względu na dział firmy oraz miejsce stanowiska w hierarchii organizacyjnej. Oceny mogą przybierać formę: skal behawioralnych, ocen opisowych, rejestracji wydarzeń krytycznych (pozytywnych lub negatywnych), rankingów pracowniczych, rozmów oceniających. Powiązane z systemem honorariów stają się istotnym czynnikiem kreującym politykę personalną organizacji. Ocenianie pracowników jest procesem, gdzie realizowane jest wartościowanie cech osobowych, postaw, zachowań oraz pułapu wykonania powierzonych zadań.

Ocenianie jest przeprowadzane cyklicznie, ma zatem istotę procesu długotrwałego. Odpowiednio przeprowadzona oszacowanie wydajności i efektywności pracowników pełni rolę motywacyjną i komunikacyjną. Jest też
Narada pracowników firmy
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com
źródłem wielu wartościowych informacji o zatrudnionych, stanowiskach pracy oraz ich bilateralnych relacjach.

Z kolei kierownicy zyskują potrzebne informacje o potencjale zawodowym pracowników, czyli o kwalifikacjach, możliwościach rozwoju, zdolności do podejmowania odpowiednich decyzji. Kierownicy otrzymują w taki sposób informacje o podwładnych i osiąganych przez nich wynikach pracy – stopniu, jakości i terminowości realizacji określonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności. Ocenie podlegają również cechy osobowości.System oceny pracowników ułatwia również kreowanie indywidualnych programów awansu pracowników - ścieżek kariery zawodowej, pozwala na kreowanie organizmu awansowania i przygotowania pracowników do potencjalnego awansu oraz strategii karania, nagradzania, czy premiowania.