Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ugsiedlce.pl/includes/menu.inc).

Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji, według ustawy, jest zachowanie niezgodne z normą prawną lub dobrymi obyczajami , jeśli zagraża lub lekceważy interes innego przedsiębiorcy lub użytkownika . W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku kroku nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interesy zostały w taki sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może wystąpić do sądu z przewidzianymi ustawą roszczeniami . Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, zagraża więc między innymi odpowiedzialność cywilna.

Kolejnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z żądaniem o usunięcie następstw zabronionych posunięć. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa nierozerwalne elementy o które trzeba zadbać. Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami , jest działanie niezgodne z prawem albo dobrymi obyczajami , jeśli zagraża albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub (zobacz www.secretclient.com) użytkownika. W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku czynu nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w taki sposób naruszony (pożyczka (zobacz https://www.smartvest.pl/) chociażby tylko zagrożony) powinien wystąpić do sądu z przewidzianymi przez ustawę żądaniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, zagraża zatem między innymi odpowiednia kara .
Domowe dokumenty pod ręką!
Author: mBox
Source: mBox
Kolejnym środkiem, jakiego może użyć przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z wymaganiem o naprawę następstw niedozwolonych posunięć . Wiadomym jest że, znak towarowy jest bardzo cennym składnikiem materialnym właściciela. Nie powinien zatem nikogo zdumiewać fakt, iż przedsiębiorcom bardzo zależy na jego zabezpieczeniu . Jest ona możliwa i realnie realizowana dzięki  prawu ochronnemu na znak towarowy, który przedsiębiorca może uzyskać w procesie rejestracji.Zabezpieczenie ochrony płynie wprost z aktu prawnego , który mówi , że „Poprzez zdobycie prawa ochronnego nabywa się prawo do wyłącznego korzystania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego zależy w większości od kształtu znaku. Z racji na ocena percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, akustyczne i kombinowane. Znak towarowy to majątkowe bogactwo , które podlega zabezpieczeniu w głównej mierze na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej a także regulacji dotyczących zwalczanie nieuczciwej konkurencji.