inżynier

Nauka po średniej szkole

Akustyka w szkole
Author: Armstrong
Source: Armstrong
Dużo ludzi, którzy rozpoczęli na studia po zakończeniu szkoły ogólnokształcącej, z ideą poszerzania wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań, natknęło się potem na duży kłopot. Jest dużo kierunków studiów, jakie nie dość, że nie zapewniają pracy, to nie zapewniają nawet ani jednej użytecznej w dorosłości zdolności.

Jak wygląda profesjonalne kształcenie Lean Management i do kogo jest ono kierowane?

Szkolenie lean
Author: visualpun.ch
Source: http://www.flickr.com
System lean management jest aktualnie jedną z bardziej znanych idei rozporządzania przedsiębiorstwem. Dzięki wdrożeniu tego systemu przypuszczalne jest dostarczanie Kontrahentom wymaganych przez nich rozlicznych wartości o wysokiej jakości przy równoczesnym zminimalizowaniu sumptów produkcji oraz minimalnej ilości zasobów. Lean management nazywane jest też jako lean manufacturing, lean 6 sigma albo też lean production.