manager

Skuteczne strategie podniesienia efektywności zespołu

szkolenie
Author: KSAF AGH Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH
Source: http://www.flickr.com
Zarządzanie procesem wytwórczości w przedsiębiorstwie to bardzo zawiła robota. Menadżer musi sprostać wielu wyzwaniom, odpowiadać na pojawiające się problemy nieomal natychmiast. Menadżer powinien przewidywać również potencjalne problemy i umieć im zapobiec. Aby to było możliwym niezbędne są mu odpowiednie informacje.

Wiesz co kryje się pod pojęciem interim management? Interim management, to nowoczesne rozwiązanie, z którego korzysta coraz liczniejsza grupa firm i menadżerów.

Spotkania biznesowe
Author: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
Source: http://www.flickr.com
Możliwe, że miałeś już do czynienia z tym terminem, ale nie do końca jesteś świadomy, znaczy. Jeżeli jednak interesujesz się problemami związanymi z prowadzeniem firmy, to ten artykuł z pewnością Cię zainteresuje. Chcąc najprostszym językiem wytłumaczy, czym jest interim management, można powiedzieć, że jest to korporacja pośrednicząca między managerami, a innymi firmami.

Metody efektywnego zarządzania biznesem

manager
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Zarządzanie przebiegiem produkcyjnym w przedsiębiorstwie to bardzo zawiła praca. Kierownik musi sprostać wielu wyzwaniom, winien szybko odpowiadać na zaistniałe problemy. Kierownik musi również przewidywać potencjalne problemy a także potrafić im zapobiegać.

Co pomaga zostać dobrym agentem?

właściciel firmy
Author: Mike Wolpert
Source: http://www.flickr.com
Każda firma składa się z ludzi podzielonych często na podgrupy zadaniowe. Tymi grupami winni kierować managerowie, a więc - kierownicy. Najlepiej jeżeli kierownik ma przyrodzone zdolności przywódcze zatem takie przymioty jakie umożliwiają skutecznie dokonywać obowiązki narzucone na kierownika przez prezesa z jednej strony a spełniać oczekiwania podwładnych z drugiej . Słowem dzisiejszy manager musi być kombinacją Napoleona z psychoanalitykiem. Czasem całkowita trudność polega na tym, by w odpowiednim momencie stać się odpowiednim wcieleniem. Dobry kierownik musi też potrafić budować zaufanie.