Lean

Jak zbudować bardziej efektywną organizację? Są określone niezawodne metody, lecz czy faktycznie są Ci znane?

szkolenie
Author: Strelka Institute for Media, Architecture and Design
Source: http://www.flickr.com
W wielu obszarach życia powinniśmy dążyć do ideału. Choć to stwierdzenie może wielu z nas jawić się banalne i oklepane to tak bez wątpienia jest. Powstajejednak pytanie, jak to zrealizować, jak przekształcić słowa w działanie, jak dokonać rewolucji w tych dziedzinach, które jawią się zapomniane, stałe i statyczne? Odpowiedzią jest ciągłe polepszanie własnych kompetencjizwłaszcza w dziedzinie własnym, profesjonalnym i biznesowym.

struktura rządzenia produkcją

pracownicy na szkoleniu wysłuchujący prezentacji
Author: Savoir-faire Linux
Source: http://www.flickr.com
Lean Manufacturing jest to organizm rządzenia produkcją w przedsiębiorstwie, który posiada za zadanie hamowanie niegospodarności, również eliminację niepotrzebnych działań w trakcie produkcji, zarazem zapewniając artykuły o jak najwyższej postaci. Zamiarem takiego systemu jest także zatrzymać niskie koszty produkcji, wykorzystując minimalną ilość surowców.

Lean management - w zależności od sytuacji mogą być różne sposoby zarządzania

szkolenie
Author: QSC AG
Source: http://www.flickr.com
Zarządzanie to niewątpliwie spore wyzwanie, którego poziom komplikacji podnosi się wraz z tym, o jak dużym kompleksie jest mowa. Różne będą przykładowo oczekiwania w stosunku do małej działalności i wielkiego przedsiębiorstwa.
Tags: