egzekutor

Egzekutor - co może natomiast czego nie może zająć

komornik, licytacja sądowa
Egzekutor zobligowany jest zachowywać się zgodnie z przepisami prawa, złożonym przyrzeczeniem jak też wytycznymi etyki zawodowej. Ale jakie właściwie są jego konkretne prawa oraz obowiązki? Podstawą wszystkich aktywności egzekucyjnych musi być mający moc prawną wyrok lub nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności. Wtenczas dopiero może ruszyć cała procedura ściągania należności.