roboty

Praktyczne programy do sporządzania kosztorysów

Kosztorys
Author: Rockies
Source: http://www.flickr.com/
Kosztorysowanie to wytwarzanie zaświadczenia finansowego realizacji scharakteryzowanego tematu, zwanego kosztorysem. Obejmuje opis wszystkich prac budowlanych, czy instalacyjnych w etapach ich wykonania, również podstawy do ustalenia kosztów jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.