depozyt

Możliwości zdeponowania pieniędzy – depozyt notarialny

prawo
Source: www.morguefile.com
Określenie takie, jak depozyt notarialny wiąże się z bankowością, a ściślej z możliwościami lokowania pieniędzy. Bezpieczeństwo osoby wpłacającej depozyt notarialny znajduje się na czołowym miejscu, ponieważ priorytetem jest pewność i wzajemne zaufanie. Możliwościom, jakie zapewnia depozyt notarialny, nie ma końca. W ten sposób można trzymać dokumenty, kosztowności, klucze albo po prostu oszczędności. Poza rodzajem deponowania, jakim jest depozyt notarialny, wskazać można depozyt urzędu celnego, urzędu skarbowego albo depozyt bankowy, ponieważ występuje on w określonych urzędach czy instytucjach.