technologii

Czym elewator?

Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim
Author: XELLA Polska Sp. z o.o.
Source: XELLA Polska Sp. z o.o.
Początkowe elewatory powstawały już w średniowieczu- były to elewatory zbożowe, które pełniły zwłaszcza rolę spichlerza . Średniowieczny elewator posiadał tylko jedną kondygnację, ale wraz z intensyfikacją rolnictwa na ziemiach polskich był już wielokondygnacyjny. Składowano w nim tworzywa drobne, szczególnie zboże.