ulotek

Działania niezgodne z prawem i właściwymi obyczajami jako działanie nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Reklama zewnętrzna
Author: Playing Futures: Applied Nomadology
Source: http://www.flickr.com
Rywalizacja uważana jest w ekonomii za fundament nieograniczonego rynku. Nie oznacza to jednakże że każde rywalizujące postępowanie sprzyja rozrostowi niezależnego rynku. Zdarzają się bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona konkurencji zagrażają lub naruszają rozwijanie się samodzielnego rynku. Temu jest potrzeba ochrony niezależnego rynku przed takimi szkodliwymi czynami.