bariera

Mierzenie różnego rodzaju aspektów w miejscu pracy

fabryka Karola Scheiblera w Łodzi
Author: Opal Property Developments
Source: Opal Property Developments
Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne w każdym miejscu pracy. Niektóre z nich są jednak tak specyficzne, że narażają swoich pracowników na dużo większe Zagrożenie. Zagrożenia mogą wiązać się z rozmaitymi aspektami, wliczając w to przykładowo urazy ciała spowodowane nieuwagą czy nieprawidłowym wykorzystywaniem przyrządu. Duże ryzyko związane jest także z profesjami wymagającymi przebywania na większych wysokościach.