Tłumaczenie

Jakie prawa przysługują obcokrajowcom przy postępowaniu w sprawach przed urzędami?

tłumacz przysięgły
Author: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Source: http://www.flickr.com
Dzisiejszy trend migracyjny obywateli różnych przynależności państwowych pomiędzy krajami, choćby w celach zarobkowych sprawia, że w kraju jest coraz więcej osób z innych krajów. W czasie swojego przebywania w kraju, większa część z nich składa do polskich instytucji publicznych podania o azyl. Dokumenty o stały pobyt lub też wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

Gdy potrzebny jest wykwalifikowany tłumacz przysięgły

Polska i Ukraina
W czasach ogarniającej nas globalizacji, dobra znajomość choć trzech obcych języków zdaje się być obowiązkowa. Niestety niezbyt wielu z nas dobrze posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Najpowszechniej używany jest język angielski, lecz na zachodzie, również we Wrocławiu, z uwagi na niedaleką odległość do granicy z Niemcami w przewadze jest niemiecki. Ponadto dużo polskich obywateli wyemigrowało, lub chce wyjechać za granicę do pracy nie znając wystarczająco języka, a to stwarza komplikacje. Na przykład czasami trzeba coś załatwić, napisać pismo oficjalne, przygotować CV. W takiej sytuacji niezbędny jest tłumacz.