mózg

Jednym z obowiązków ludzkości jest zdobywanie wiedzy. To bardzo ważne, jeśli chcemy rozwijać się jako gatunek ludzki

pracownicy
Author: Fabrice Florin
Source: http://www.flickr.com
Całe życie się czegoś uczymy, nie ma od tego reguły. Każdy z nas, choćby nie chciał bierze w tym udział. Posiadane informacje nas wzbogaca, ale także czyni życie łatwiejszym. Nie powinno dziwić, że osoby o najwyższym ilorazie inteligencji radzą sobie świetnie z wieloma rozmaitymi problemami.

Doskonałe poznawanie siebie

coaching w biznesie
Author: Deb Nystrom
Source: http://www.flickr.com
Szacunek do siebie umożliwia konstruować przeświadczenie, że to jak żyjemy przynosi poczucie szczęścia i spełnienia. To też cecha na skutek której w naturalny dla siebie sposób ufamy w należyte intencje różnych osób, ich uczciwość, gotowość pomocy, bądź koleżeństwo. To przekonanie o tym, że my sami, jak i własne istnienie to ogromna zaleta.