rolnictwo

Stale się zwiększające wymagania konsumentów co do produkowania żywności w gospodarstwie

grunty rolne - slider
Author: DeaPeaJay
Source: flickr.com/photos/deapeajay/
Wzrastające wymagania konsumentów odnośnie produkowania jedzenia w gospodarstwach powoduje, iż wszystkie produkty muszą być rozpoznawalne. Jest to również wymaganie Unii Europejskiej co do tego, w jaki sposób mają się prezentować tego typu sprawy w konkretnych zakładach produkcyjnych. W związku z tym każdy rozsądny gospodarz powinien mieć pojęcie o uregulowaniach, których musi przestrzegać. Tego wymaga poziom bezpieczeństwa konsumentów oraz ludzi pracujących przy konkretnej produkcji. Dlatego ważne będą tak samo sprawy ściśle techniczne odnoszące się wprost do procesu produkowania, jak i te jakie odnoszą się już do samego sposobu zaproponowania produktów konsumentom.