płatnik

Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracownika

Ubezpieczenie
Jednym z wielu blankietów, jakie muszą zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Tworzony jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia przesyłają należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa poprawne wypełnienie druku, w przeciwnym razie zostanie on zmodyfikowany przez ZUS, w następstwie podwyższają podstawę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.